Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Wawlist

Succesiune gratuită în 2019. Pași de urmat pentru toți moștenitorii

În anul 2019, succesiunea pentru moșternitorii de terenuri va fi gratuită, deoarece Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), cea care gestionează programul național de cadastru, beneficiază în acest an de 46 de milioane de lei. Acești bani vor fi folosiți pentru decontarea dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care a trecut prin procesul de cadastrare. Banii sunt suficienți pentru 184.000 de succesiuni.

Succesiunea gratuită se poate face doar pentru românii care au proprietăți în localitățile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funcioară, iar lista localităților incluse în acest program este disponibilă pe site-ul www.ancpi.ro.

Proprietarii a peste 1.37 milioane de imobile pot obține gratuit actele de moșternitor dacă se află într-o situație de succesiune și au finalizat procesul de cadastrare prin acest program,. Aceste persoane scapă de plata unor onorarii care depășesc uneori 1000 de lei pe succesiune, și sunt în funcție de valoarea imobilelor moștenite.

Pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificattelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, etapele sunt următoarele:
1. Sesizarea de către oficiile teritoriale a Camerelor Notarilor Publici în a căror rază terirotială defuncții au avut ultimul domiciuliu.
2. O cerere însoțită de un centralizator ce cuprinde mențiuni despre numele, prenumele și datele de identificare ale defunctului și despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice.
3. Aneza nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor mr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziția OCPI competent de către secretarul primăriei, care conține toate datele de identificare ale succesibililor.
4. Certificatul de deces, copie sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă.
5. Copii ale actelor de proprietate ale defunctului.
6. Înregistrarea dezbaterii procedurii succesorale în evidențele biroului notarului public și stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii.
7. Verificarea de către Camera Notarilor Publici în Registrul de evidență a procedurilor succesorale în vederea repartizării unui notar public din cadrul acesteia.
8. Întocmirea sau eliberarea certificatului de moștenitor de către notarul public și înaintarea acestuia împreună cu facatura privind onorariul notarial oficiului teritorial în a cărui rază teritorială se află imobilele în vederea înscrierii în cartea funciară a certificatului de moștenitor și achitarea unei taxe notariale în valoare de 250 lei.

loading...

Add comment