Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Wawlist

Citește Psalmul 9 pentru ca să înceteze să te mai înfricoșeze demonii în somn sau cu închipuiri în timpul zilei

Sfântul Arsenie Capadocianul recomanda Psalmul 9 pentru ca să înceteze să te mai înfricoșeze demonii în somn sau cu închipuiri în timpul zilei.

PSALMUL 9 Al lui David
1.Lăuda‑Te‑voi, Doamne, din toată inima mea, spune‑voi toate minunile Tale.

2.Veseli‑mă‑voi și mă voi bucura de Tine; cânta‑voi numele Tău, Preaînalte.

3.Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi‑vor și vor pieri de la fața Ta!

4.Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea; șezut‑ai pe scaun, Cel ce judeci cu dreptate.

5.Certat‑ai neamurile și au pierit nelegiuiții; stins‑ai numele lor în veac și în veacul veacului.

6.Vrăjmașului i‑au lipsit de tot săbiile și cetățile i le‑ai sfărâmat; pierit‑a pomenirea lor în sunet.

7.Iar Domnul rămâne în veac; gătit‑a scaunul Lui de judecată

8.Și El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele.

9.Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri.

10.Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n‑ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!

11.Cântați Domnului, Celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui.

12.Că Cel ce răzbună sângele lor Și‑a adus aminte. N‑a uitat strigătul săracilor.

13.Miluiește‑mă, Doamne! Vezi smerenia mea, de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții,

14.Ca să vestesc toate laudele Tale, în porțile fiicei Sionului; veseli‑mă‑voi de mântuirea Ta!

15.Căzut‑au neamurile în groapa pe care au făcut‑o; în cursa aceasta, pe care au ascuns‑o, s‑a prins piciorul lor.

16.Se cunoaște Domnul când face judecată! Întru faptele mâinilor lui s‑a prins păcătosul.

17.Să se întoarcă păcătoșii în iad; toate neamurile care uită pe Dumnezeu.

18.Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri.

19.Scoală‑Te, Doamne, să nu se întărească omul; să fie judecate neamurile înaintea Ta!

20.Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt.

21.Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz?

22.Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfaturile pe care le gândesc.

23.Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvântează.

24.Întărâtat‑a cel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui; nu‑L va căuta; nu este Dumnezeu înaintea lui.

25.Spurcate sunt căile lui în toată vremea; lepădate sunt judecățile Tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni.

26.Că a zis întru inima sa: nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu‑mi va fi.

27.Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug; sub limba lui, osteneală și durere.

28.Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc.

29.Pândește din ascunziș, ca leul din culcușul său; pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să‑l tragă la el.

30.În lanțul lui îl va smeri; se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci.

31.Că a zis în inima lui: «Uitat‑a Dumnezeu! Întors‑a fața Lui, ca să nu vadă până în sfârșit!»

32.Scoală‑Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță‑se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit!

33.Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta!

34.Vezi, pentru că Tu privești la necazuri și la durere, ca să le iei în mâinile Tale; că în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i‑ai fost ajutor.

35.Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla.

36.Împărăți‑va Domnul în veac și în veacul veacului! Pieriți, neamuri din pământul Lui!

37.Dorința săracilor a auzit‑o Domnul; la râvna inimii lor a luat aminte urechea Ta.

38.Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

loading...